Produkty

Invazivní kardiologie

Naše společnost nabízí a dodává speciální materiál pro obory interveční kardiologie, léčbu arytmií a dočasné kardiostimulace. Zejména v oblasti koronárních intervencí sledujeme nejnovější trendy v léčbě srdečních onemocnění a nabízíme zdravotnické prostředky, vyvinuté podle nejnovějších poznatků a zavádědných léčebných postupů. Dodáváme také pomocný materiál pro tyto výkony, jako třeba vodiče, punkční jehly, spojovací materiál, materiál pro distribuci kontrastních látek a v neposlední řadě jsme významným dodavatelem superlehkých protiradiačních ochranných pomůcek. Nově jsou též v nabídce dodávky jednorázových balíčků s rouškováním a ostatním materiálem na přání.

Radiologie

Bohemia Medical s.r.o. je již od počátku své existence významným dodavatelem materiálu pro obecnou a intervenční vaskulární a nevaskulární radiologii. Naše nabídka zahrnuje výrobky pro jednodušší výkony, například biopsie, punkce, drenáže, ale také pro náročné zákroky, jako například angioplastiky - PTA, stentování tepen v oblasti dolních končetin, renálních, karotických a žlučových cest. Naše společnost je významným dodavatelem bezkonkurenčního speciálního embolizačního materiálu- Embosfér. Dodáváme také pomocný materiál pro tyto výkony, jako třeba vodiče, punkční jehly, spojovací materiál, materiál pro distribuci kontrastních látek a v neposlední řadě jsme významným dodavatelem superlehkých protiradiačních ochranných pomůcek. Nově jsou též v nabídce dodávky jednorázových balíčků s rouškováním a ostatním materiálem na přání. Všechen materiál je dlouhodobě prověřen na našich i zahraničních významných pracovištích.

Gastroenterologie

Pro potřeby interních oddělení a gastroenterologických center máme v nabídce široku škálu nářadí pro výkony na celém trávicím traktu, včetně speciálních výkonů, jako například ERCP, kolonoskopie, léčbu jícnových varixu a výkonů na papille, žlučových a pankreatických vývodech. Pro biopsie z jater a slinivky nabízíme řadu bioptických jehel v různém provedení a v neposlední řadě jsme významným dodavatelem superlehkých protiradiačních ochranných pomůcek. Nově jsou též v nabídce dodávky jednorázových balíčků s rouškováním a ostatním materiálem na přání.

Urologie

Urologickým pracovištím nabízíme a dodáváme materiál pro biopsie, drenáže, Lunderquistovy vodiče, vybrané endoskopické nářadí a prémiové inkontinenční pásky pro ženy i muže. Operaci zkrátí a zlevní, operační pole zpřehlední a únavu operatérů sníží použití systému Thompson. Jsme významným dodavatelem protiradiačních ochranných pomůcek včetně verzí pro sály s C-ramenem a tzv. superodlehčených provedení. I tento obor může využívat jednorázových výkonových balíčků sestavených na míru konkrétnímu pracovišti a typu výkonu.

Chirurgie

Společnost Bohemia Medical s.r.o. dodává materiál a výrobky pro potřeby chirurgických oborů. Nabízí široký sortiment výrobků pro obecnou chirurgii, cévní a transplantační chirurgii, operační urologii, spinální neurochirurgii a gynekologii a to jak pro otevřené operační výkony, tak i pro laparoskopie. Produkty jsou vysoce kvalitní, ověřené u nás i v zahraničí na významných pracovištích.

Gynekologie

Pro miniinvazivní léčbu stresové inkontinence moči u žen nabízíme prémiovou inkontinenční pásku z jednovlákenného polypropylenu se špičkovými parametry ověřenými klinickými studiemi. Páska je dodávána spolu se zaváděcími jehlicemi pro širokou škálu doposud používaných metod zavádění. K rekonstrukcím prolapsů si lze vybrat ze tří variant k tomu určených sítěk.

Významným pomocníkem pro náročné onkogynekologické operace je špičkový rozvěračový systém Thompson s bezkonkurenční flexibilitou měnění sestav i v průběhu výkonu. Pro laparoskopické výkony máme v nabídce také soubor držáků optiky a nástrojů Thompson a vybraný sortiment jednorázových, ekonomicky výhodných nástrojů a trokarů. I tento obor může využívat jednorázových výkonových balíčků sestavených na míru konkrétnímu pracovišti a typu výkonu.

Hematologie

Pro hematologická pracoviště a oddělení máme v nabídce připraven soubor trepanobioptických jehel pro odběry vzorků z kostní dřeně a sterna. Dále nabízíme bioptické a punkční jehly všeho druhu a nově máme pro Vás připraveny dodávky jednorázových balíčků s rouškováním a ostatním materiálem na přání.