Elektrofyziologie

Materiál pro provádění specializovaných vyšetření a léčby poruch srdečního rytmu. 
Zaváděcí katétry a perkutánní zavaděče (vč. tzv. peel-away sheathů), vodiče, extrakční smyčky, koronarografické katétry, elektrody pro dočasnou stimulaci, zakázkové sety pro stimulační, mapovací aj. výkony, ostatní materiál a příslušenství používané na katetrizačním sále, včetně ochranných RTG pomůcek.